Contact

 

Lider Beneficiar
Agen
tia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa – AJPIS Constanţa

Str. Decebal, nr. 13C
Jud. Constanța, Constanța, România
Tel. 0241/486699, 0241/486697
e-mail
website www.constanta.mmanpis.ro

Partener 2
Agen
tia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj – AJPIS Dolj
Strada Unirii nr. 10
Jud. Dolj, Craiova, România
Tel. 0723515989, 0251418120
e-mail 
website www.dolj.mmanpis.ro


Partener 3
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Teleorman – AJPIS Teleorman

Strada Dunării Nr 1
jud. Teleorman, Alexandria, România
Tel. 0247/317086 , 0784291733, 0247/317086
e-mail 
website www.teleorman.mmanpis.ro


Partener 4
Agentia pentru Asistenta Sociala Bulgaria /ASA
Str. Triaditza 2
1051 Sofia, Bulgaria
Tel. +35928119615
e-mail
website www.asp.government.bg