Целеви групи

 

140 служители (20 човека от агенцията на всеки един окръг: Мехединти, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калараш, Констанца)
420 служители (30 кметства във всеки един от 7-те гранични окръга: Мехединти, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калараш, Констанца)
50 румънски неправителствени организации (50 човека управленски персонал, извършващи услуги в 7-те гранични окръга: Мехединти, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калараш, Констанца)
560 служители от регионални дирекции и общински дирекции за социално подпомагане от 8-те гранични региона във Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич)
50 български неправителствени организации (50 човека управленски персонал, извършващи услуги в 8-те гранични региона: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич)