Obiective

 

Obiectivul principal: Creșterea capacității de cooperare și a eficienței Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială din România (ANPIS), prin entitățile sale descentralizate din teritoriu, precum și a Agenției pentru Asistență Socială din Bulgaria, în domeniul politicii sociale, în contextul cooperării transfrontaliere.

Rezultatul va fi un nivel sporit de coordonare între ANPIS și ASA, adică o mai bună conștientizare reciprocă a problemelor și soluțiilor, o comunicare mai bună, cooperare și eficiență în domeniul managementului beneficiilor și inspecției sociale.

Contribuția la îndeplinirea indicatorul programului:

  • Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială și ASA vor implementa în cooperare mecanisme transfrontaliere – 1 studiu, 2 politici publice, 1 acord inter-institutional, 1 instrument de schimb informații care va folosi cele mai bune practici existente în cealaltă țară, potrivite și benefice pentru cooperarea transfrontalieră.
  • Angajați ai structurilor teritoriale din cele două instituții ale administrației publice centrale din 7 județe ale României și 8 districte ale Bulgariei vor beneficia de mecanismele transfrontaliere implementate, menite să le sporească eficiența.