Contribuția

 

Contribuția la îndeplinirea indicatorul programului

Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi ASA vor implementa în cooperare mecanisme transfrontaliere – 1 studiu, 2 politici publice, 1 acord inter-institutional, 1 instrument de schimb informaţii care va folosi cele mai bune practici existente în cealaltă ţară, potrivite şi benefice pentru cooperarea transfrontalieră.
Angajaţi ai structurilor teritoriale din cele două instituţii ale administraţiei publice centrale din 7 judeţe ale României şi 8 districte ale Bulgariei vor beneficia de mecanismele transfrontaliere implementate, menite să le sporească eficienţa.