Teme orizontale

 

Oportunități egale și nediscriminare

Acest principiu orizontal va fi promovat, de asemenea, în cadrul proiectului în raport cu 1280 de persoane din grupul țintă în timpul sesiunilor de formare, care vor avea loc în cadrul A8-A9, oferind și o sesiune specială de 45 de minute pe tema politicilor orizontale ale egalității de șanse, egalitate de gen și dezvoltare durabilă.

Egalitate între sexe

În mod similar, partenerii din proiect nu sunt doar susținători ai principiului egalității între bărbați și femei, ci şi promotorii lui la nivel social.

Acest principiu va fi abordat de asemenea în cadrul sesiunii speciale de 45 de minute pe tema politicilor orizontale, cu participanții la cursurile de formare organizate în cadrul A8-A9.

Dezvoltare durabilă

Din punct de vedere economic, partenerii vor achiziționa echipament modern și eficient, care va asigura costuri reduse de operare, atât în timpul cât și după proiect.

Din punct de vedere social, proiectul încurajează cooperarea între oameni și instituții, cunoașterea reciprocă și acțiunea, care este un element al dezvoltării sociale.

Din perspectiva protecției mediului, acțiunile proiectului nu vor avea impact în nici un fel asupra mediului. Partenerii vor alege tehnologii cât mai prietenoase cu mediul.